Thiết kế, sản xuất bao bì Carton, các loại túi thân thiện môi trường