Sản xuất thương mại, nhập khẩu, bán buôn, lẻ quà tặng