Cắt CNC trên mọi chất liệu

Bài viết trước đó In offset khổ từ 145 đến 109
Bài viết sau đó In UV trên mọi chất liệu